послуги

АРХІТЕКТУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЕКТУВАННЯ                                                                                                       ДИЗАЙН ІНТЕР'ЄРІВ

 • Індивідуальні житлові будинки.                                                                                                                         Дизайн житлових будинків.
 • Житлові будинки.                                                                                                                                                  Дизайн квартир.
 • Громадські будинки.                                                                                                                                             Дизайн громадських приміщень.   
 • Офісні та ділові центри.                                                                                                                                                                                                   
 • Готелі.
 • Багатофункціональні комплекси.
 • Університети,кампуси,школи.
 • Реконструкція з добудовою,надбудовою житлових будинків.
 • Парки.
 • Площі.
 • Тимчасові спорути.
 • Малі архітектурні форми.

    МІСТОБУДІВНИЙ РОЗРАХУНОК(МБР)
Це розрахунок щодо гранично допустимих параметрів забудови,
умови ув’язки архітектурно-планувального та об’ємно-просторового
рішення, системи обслуговування, інженерних комунікацій,
транспортного обслуговування та благоустрою із існуючою
забудовою з дотриманням вимог чинних нормативних документів.

    МІСТОБУДІВЕЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
Визначення техніко-економічних показників,аналіз території,
проект планування території, транспортно-пішохідна схема,
об'ємно-просторове рішення, візуалізації.

    АРХІТЕКТУРНА КОНЦЕПЦІЯ
Аналіз території, визначення техніко-економічних показників,
проект планування території, транспортно-пішохідна схема,
об'ємно-просторове рішення з обґрунтуванням, візуалізації.

    АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА БУДІВНИЦТВОМ
Здійснюється з метою забезпечення відповідності виконуваних
на об'єкті будівельно-монтажних робіт згідно робочої документації.